Vores husorden

Generelt

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Reglerne er samtidig et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for os, samt holde bebyggelsen og friarealerne i pæn stand.Føler du dig generet af dine med-beboere, bedes du, af hensyn til bevarelse af det gode klima jer imellem, henvende dig personligt til vedkommende, inden du retter henvendelse til administrationskontoret.

Støj

Musik eller anden støjende underholdning må kun udøves således, at den ikke er til gene for de øvrige beboere og aldrig i tidsrummet kl. 23.00-07.00. Fester varsles mindst en uge i forvejen.Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler til lettelse af husførelsen skal installeres og anvendes således, at de ikke ved støj eller på anden måde er til gene for ejendommens beboere. Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj må ikke finde sted mellem kl. 22 og 07.30.

Vaskerum og tøjtørring

Fælles vaskerierne er kun til brug for ejendommens beboere.Vaskemaskinerne må ikke bruges til farvning af tøj.Vaskerum skal efter endt benyttelse efterlades ryddeligt og rent. Af hensyn til alle beboere, der anvender tørrerummet henstilles til at tøj fjernes, således at tørresnorene så vidt muligt holdes ledige til øvrige beboeres vasketøj.Trevlefiltre i vaskemaskiner og tørretumbler skal renses efterbrug.

Affald

Af hygiejniske grunde skal alt affald være pakket ind, helst i affaldspose. Poserne skal være lukkede, inden de smides i containeren.

Glas, porcelæn og skarpe/spidse genstande skal pakkes forsvarligt ind, således at de ikke er til fare for renovations folkene.Storskrald (papkasser, møbler eller lignende) skal afleveres på genbrugspladsen. Sådanne genstande må ikke henstilles i kældrene. Henstilling i affaldsrummet må kun ske efter forudgående aftale.
Aviser og ugeblade skal anbringes i de af kommunen opsatte papircontainere.

Flasker og glas må ikke smides i affaldscontaineren. De skal anbringes i den kommunale glascontainer.Af hensyn til lugtgener skal affaldscontainer lukkes efter brug.
Om osHusordenF.A.Q